Mobile logo 6d040a57484842f71cea30ad53be3c17b1ebfeb2c64992e17ab12900082f2159
တိုက္အမွတ္ ၈၊ ၆ လႊာ ဘီ၊ သိိႏၷီလမ္းသြယ္၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊
ၾကည့္ျမင္တို္င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၀၉ ၇၇၉၈၂၅၈၀၁၊ ၀၉၇၇၉၈၂၅၈၀၂
အီေမး: enquire@eBuymyanmar.com
ဝဘ္ဆိုဒ္: www.eBuymyanmar.com

အခ်ိန္ပိုင္းအေရာင္းကုန္္ပစၥည္းမ်ား

01
Ultra Thin Mini...
55000 Ks

030
iPad Wireless Key.
70000 Ks

001
iPad Bluetooth Ke.
55000 Ks

0002b 1
2TB USB Thumbdrive
30000 Ks

4
iPhone 6 Plus 64GB
638000 Ks

01
Philips Soundbar
1000 Ks

အစစ္အမွန္အမွတ္တံဆိပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

0015b 1 fixed
Parrot Drone
1167000 Ks

1
Fossil Men's Watch
558000 Ks

1
Fossil Womens Wath
604000 Ks

6
Charles&Keith Bag
88000 Ks

1
Charles&Keith Bag
71000 Ks

Mk5927
MK Womens Fashion
306000 Ks

B10014 2259s
BONIA WATCHES
193000 Ks

B796 3335
BONIA WATCHES
208000 Ks

B10010 2339s
BONIA WATCHES
221000 Ks

465546500.g 400 w g
BONIA WATCHES
113000 Ks

So1 310 004
SOLUS WATCHES
45000 Ks

So1 880 002
SOLUS WATCHES
45000 Ks

အမ်ိဳးသမီးဖက္ရွင္

1010b 1
Guess Sunglasses
119000 Ks

4
Michael Kors Bags
249000 Ks

1
Coach Handbag
567000 Ks

1
Slazenger Shoes
40000 Ks

2
Mango Shirt
34000 Ks

2
Charles&Keith Bag
76000 Ks

06
★Foot Spa Massage★
150000 Ks

08
Bathroom Automatic
80000 Ks

01
HDD 2.5" External
140000 Ks

01
Sports 2/3Person
236000 Ks

198
4 in 1 Colour Eyeb
7000 Ks

01
WiFi Mini Portable
290000 Ks

အမ်ိဳးသားဖက္ရွင္

0001e fixed
Bluetooth Watch
47000 Ks

5
GUESS Sunglasses
119000 Ks

4
WWOOR Watch Men
40000 Ks

1
Luxury Shoes
58000 Ks

2a
OUYAWEI Watches
51000 Ks

1
Esprit Shirt
63000 Ks

001
Benz Polarized
35000 Ks

01
Men Luxury Brand
49000 Ks

01
Fossil Townsman
675000 Ks

01a
Remote Wifi Camera
89000 Ks

01
SANDA Bluetooth
36000 Ks

01
RNSE Autumn Winter
71000 Ks

ဒီဂ်စ္တယ္နွင့္မိုဘိုင္း၊လ်ွပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

01
Ultra Thin Mini...
55000 Ks

030
iPad Wireless Key.
70000 Ks

001
iPad Bluetooth Ke.
55000 Ks

0002b 1
2TB USB Thumbdrive
30000 Ks

4
iPhone 6 Plus 64GB
638000 Ks

4
iPhone 6 Plus 64GB
1062000 Ks

01
Lenovo Ideapad S14
691000 Ks

01
Anycast M9 PLUS Wi
29000 Ks

01
Laser Virtual Proj
59000 Ks

01
Bluetooth virtual
89000 Ks

01
Handheld 40M Range
49000 Ks

01
Philips Soundbar
1000 Ks

အိမ္တြင္းနွင့္ေနထိုင္မွဴသံုးပစၥည္းမ်ား

5
BOD Mop
49000 Ks

1
Bosch Screwdriver
95000 Ks

7
Bosch Cordless
199000 Ks

1
Jewelry Watch Box
35000 Ks

3
Robot Vacuum Cle..
335000 Ks

1
MACHINE WASHABLE
70000 Ks

01
Manual Juicer Lemo
19000 Ks

01
Lifepro VC9000
100000 Ks

01
ALBREDA New Fitnes
196000 Ks

01
SD-208D Hotel auto
291000 Ks

01
DIEBA Automatic
76000 Ks

02
MYSEAT.sg ELOISE
194000 Ks

က်န္းမာေရးနွင့္အလွအပ

001
Kemei KM-809B....
30000 Ks

1
SK-II RNA Power
144000 Ks

1
MontBlanc Perfume
70000 Ks

1
Mont Blanc Perfume
70000 Ks

1
Secret Key Removal
25000 Ks

5
Braun Elect Shaver
36000 Ks

805192708.g 400 w g
shaver
25000 Ks

2
PAPAYA Soap
15000 Ks

0007
Whitening Serum
39000 Ks

001
USA Made, ALASKS
30000 Ks

01
Laser Freckle Dark
19000 Ks

01
Blue Light Therapy
19000 Ks

အစားအေသာက္နွင့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

1
G7 3 In 1 Coffee
12000 Ks

1
G7 Pure Coffee
6000 Ks

1
G7 Expresso
8000 Ks

A
Drinking Water
1000 Ks

A
Anti-Aging Fruit B
120000 Ks

01
Portable Juice Ble
29000 Ks

1
G7 Pure Coffee
6000 Ks

1
G7 Expresso
8000 Ks

A
Drinking Water
1000 Ks

A
Anti-Aging Fruit B
120000 Ks

01
Portable Juice Ble
29000 Ks

01
Portable Manual
40000 Ks

အေရာင္းသြက္ကုန္မ်ား

030
iPad Wireless Key.
70000 Ks

001
iPad Bluetooth Ke.
55000 Ks

0001e fixed
Bluetooth Watch
47000 Ks

0002b 1
2TB USB Thumbdrive
30000 Ks

1010b 1
Guess Sunglasses
119000 Ks

0015b 1 fixed
Parrot Drone
1167000 Ks

 Copy right reserved by eBuy Myanmar Co.Ltd.
  ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၃၄၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ရ က )

အစစ္အမွန္အမွတ္တံဆိပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား


အမ်ိဳးသမီးဖက္ရွင္


အမ်ိဳးသားဖက္ရွင္


ဒီဂ်စ္တယ္နွင့္မိုဘိုင္း၊လ်ွပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား


အိမ္တြင္းနွင့္ေနထိုင္မွဴသံုးပစၥည္းမ်ား


က်န္းမာေရးနွင့္အလွအပ


အစားအေသာက္နွင့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား


အေရာင္းသြက္ကုန္မ်ား